Meerijden DiepenveenLogo

 

 

10 januari 2018

Op 15 november is de werkgroep Meerijden Diepenveen gestart. We onderzoeken o.a. wat de beste organisatiestructuur is, welke doelgroepen er zijn, wat de behoefte is en welke middelen je moet inzetten om chauffeurs en klanten te bereiken.

De site van het Dorpsplein Diepenveen www.dorpspleindiepenveen.nl gaat een belangrijke rol spelen. Bijvoorbeeld door regelmatig een nieuwsbrief te sturen aan actieve Diepenveners die zich daarvoor aangemeld hebben op de site. Voor met name de ouderen zijn er ook mogelijkheden via: folders, posters, banners, advertenties, artikelen in de Stentor en h.a.h. bladen en bijvoorbeeld presentaties bij koffie & borrel bijeenkomsten in het Hof van Salland.

De vrijwilligers-chauffeurs kunnen bijvoorbeeld door een stikker met het centrale telefoonnummer op hun auto laten zien dat ze zich inzetten voor de goede zaak. Mocht het zover komen dat we een (elektrische) Meerijden auto kunnen inzetten dan wordt die voorzien van een passende tekst.

De Diepenveense verenigingen worden benaderd om het nieuws onder hun leden te verspreiden. Samenwerking wordt gezocht met relevante partijen zoals de Vrijwillige Hulpdienst Diepenveen, de Rastergroep, de Vrijwilligerscentrale Deventer en diverse zorginstellingen.

Zodra de organisatiestructuur duidelijk is, gaan we aan de slag met artikelen in de krant en de genoemde publicitaire hulpmiddelen.

 
26 januari
 
Achter de schermen wordt er stug doorgewerkt. Volgende week hebben we overleg op het stadhuis met Tom Draisma van de gemeente en met de ANWB. De kans bestaat dat we aansluiten bij het landelijk AutoMaatje initiatief van de ANWB. Binnenkort meer nieuws.
 
1 februari
 
Gistermiddag overleg gehad op het stadhuis met de ANWB over onze plannen en hun AutoMaatje model/project. Het zit zeer gedegen in elkaar en ik ben ervoor om daarbij aan te haken. Maar eerst komt er nog een overleg met de gemeente hoe het is in te passen in het beleid. Want dat is wel een van de voorwaarden van de ANWB, o.a. om de continuïteit te borgen.
Als er eenmaal groen licht is dan is de doorlooptijd circa 8 weken.
Ondertussen hoeven we niet stil te zitten want er is nog wat informatie in te zamelen en er zijn nog contacten te leggen. Bijvoorbeeld met het AutoMaatje project in Achterveld om te zien hoe het daar loopt.
 
12 februari
 
Vandaag zat ik aan de keukentafel bij oud-slager Middelaar in Achterveld.
Ze zijn een jaar geleden gestart met AutoMaatje en zeer tevreden over de begeleiding van de ANWB.
Folders, rijbriefjes, software zien er allemaal goed uit.
 
Zij rijden alleen voor mensen met een beperking maar hebben desondanks al 250 ritten gedaan voor 40 klanten met 18 chauffeurs. Het centrale nummer is van de zorginstelling en dat wordt door de gemeente betaald. Er wordt samengewerkt met onderstaande organisaties.
 
Volgende week dinsdag zitten we op het Deventer stadhuis en dan weten we ook wat de bijdrage van onze gemeente zal zijn.
 

30 maart

De Meerijden werkgroep heeft gisteravond gekozen voor het Automaatje concept van de ANWB https://www.anwb.nl/lidmaatschap/maatschappelijk/mobiliteit/automaatje waarbij we in ieder geval ook gaan samenwerken met bestaande initiatieven in de regio, evenals met de gemeente en de provincie. 

Het ziet ernaar uit dat het Kulturhus (Dorpshuis / Hof van Salland) een centrale plaats gaat innemen in onze mobiliteitsplannen en we hopen die plannen voor de zomer rond te hebben. Zodat we in het najaar kunnen starten.

PS: er hebben zich al ruim tien chauffeurs aangemeld om buurtgenoten te vervoeren!

23 april

De Meerijden werkgroep heeft gisteren het nuttige(n) en het aangename kunnen verenigen tijdens haar overleg in de Hof van Salland.
Over een maand hebben we weer een bespreking met de ANWB, ditmaal om afspraken te maken. We hebben besloten om mee te doen in hun AutoMaatje opzet. Zie https://www.anwb.nl/lidmaatschap/maatschappelijk/mobiliteit/automaatje We verwachten dat de voorbereidingen deze zomer afgerond kunnen worden zodat de dienstverlening met ingang van dit najaar beschikbaar is.

Daarnaast is er binnenkort een gesprek met het bestuur van het Kulturhus over de vraag of we ons project bij hun stichting kunnen onderbrengen.
En Mark Verhijde heeft bij de provincie de indruk gekregen dat een subsidie aanvraag voor de komende drie jaar veel kans maakt. Hij schrijft de aanvraag.

Vervolgens hebben we ons aangesloten bij ruim 40 dames en heren voor een gezellige maaltijd. Het Hofdiner wordt al drie jaar iedere maandagavond geserveerd en voorziet duidelijk in een behoefte.

24 mei

Gisteren hadden we overleg met een aantal organisaties die zich inzetten voor cultuur en andere activiteiten voor ouderen in de gemeente. Ze zijn zeer geïnteresseerd in ons Meerijden initiatief en willen er graag aan meedoen. 

We hebben bovendien deze week op het stadhuis overleg gehad met de man van ANWB Automaatje.
Hij toonde zich tevreden over onze voorbereidingen. De proceduretijd van een Automaatje project is normaal gesproken acht weken.
 
Maar er moet nu eerst duidelijkheid komen over de medewerking van de gemeente. Want de ANWB steekt er alleen geld in als de gemeente dat ook doet. Het draait daarbij vooral om de continuïteit. 
Het wachten is dus nu op groen licht.
 
10 augustus
 
We hadden afgelopen week overleg met de gemeente. Er is nog geen geld gevonden om de continuïteit van ons project te waarborgen. We werken de begroting nu verder uit en zijn nog in afwachting van de reactie van de provincie op onze subsidie aanvraag. Wordt vervolgd.
 
 
3 december
 
Zoals je hieronder kunt zien in onze brief aan de gemeente hebben we van alles onderzocht maar maken we geen snelle vorderingen. We geven het echter nog niet op.
 
Aart Oosthoek en Pieter Parmentier
 
 
Mijne heren,
 
Aart en ik komen tot de conclusie dat we niet verder komen met ons initiatief om de mobiliteit in Diepenveen (en op termijn in de gemeente) te bevorderen. In ieder geval niet met het ANWB concept omdat niet aan de eis voldaan wordt dat er een structurele bijdrage van de gemeente moet zijn. 

We hebben dit jaar allerlei opties bekeken, o.a. de aanpak in Achterveld en enkele andere gemeenten, de mogelijkheid de telefoondienst onder te brengen bij een zorginstelling en andere manieren om de kosten te beperken. Maar dat komt in feite neer op het afschuiven naar een instelling die de laatste jaren sterk heeft moeten bezuinigen, zoals Sparrenheuvel. Dat gaat niet werken.

We willen nog een laatste optie onderzoeken en dat is de mogelijkheid om mee te liften met de mobiliteitsaanpak van Dag en Doen zoals ze dat in de gemeente Olst-Wijhe hebben opgezet. Maar ook daar doet de gemeente mee dus blijkt dat een vereiste.

We vinden het overigens volstrekt terecht dat gemeenten zekerheden bieden voor een essentiële voorziening als de mobiliteit van hun inwoners, zeker als vrijwilligers zo’n grote bijdrage leveren door de inzet van honderden uren werk.
 
11 december
 
Zoals toegezegd in onze vorige mail zijn Aart en ik verder gegaan met het onderzoeken van de mogelijkheden. We komen tot de conclusie dat aansluiten bij het Dag&Doen initiatief in de gemeente Olst-Wijhe de beste optie is. Zoals je in de bijlage kunt zien, is daar veel voorwerk gedaan en de faciliteit is inmiddels operationeel en blijkt goed te werken https://www.dagendoen.nl

Ons plan is nu om niet direct het hele pakket in Diepenveen te implementeren maar te beginnen met het bevorderen van mobiliteit, dus het realiseren van Meerijden Diepenveen, gebruikmakend van de software en de telefooncentrale van Dag&Doen.

De komende weken werken we aan een stappenplan waarin we nauw samenwerken met de initiatiefnemers van Dag&Doen en tevens rekening houden met de faciliteiten (zoals de VHD) die we al hebben in Diepenveen. Bovendien willen we aanhaken bij de recente ontwikkeling van het Netwerk Ouderen Activiteiten Deventer (NOAD) zodat we maximaal kunnen profiteren van de kennis, kunde en activiteiten van andere trekkers.

Dus eerst aan de slag met Meerijden Diepenveen en daar vervolgens de activiteiten agenda aan koppelen zoals ze dat in Dag&Doen hebben. En tegelijk onderzoeken we de mogelijkheid om uitrol in de hele gemeente Deventer te realiseren.

Met vriendelijke groet,
Aart Oosthoek en Pieter Parmentier

PS: deze site kan een centrale rol gaan vervullen bij de ontwikkeling van NOAD  https://www.deventerwijzer.nl
 
 
16 maart 2019
 
De ontwikkelingen gaan niet snel maar ze zijn er wel. Uiteindelijk is duidelijk geworden dat de gemeente Deventer niet bereid is om de continuïteit te garanderen van een voorziening als Meerijden Diepenveen. Daarom zijn we op zoek gegaan naar andere opties.
Zorginstelling Carinova wil samen met ons een zogenaamde Social Hub opzetten in Diepenveen. Dat moet een plek en een netwerk worden waar zorgvoorzieningen voor ouderen en anderen samenkomen. Doel is dat door samenwerking efficiënter gewerkt kan worden en initiatieven elkaar kunnen versterken. Het begrip zorgvoorzieningen willen we ruim zien: aandacht voor elkaar, mobiliteit, mantelzorg, samen eten, sport, cultuur, enz. Er is genoeg te doen maar we bereiken nog niet iedereen die dat wel zou willen. 
We maken het plan samen met de initiatiefnemers van DagenDoen, het project in Olst-Wijhe waar ze al veel ervaring hebben opgedaan met dit soort zaken. https://www.dagendoen.nl Kortom er is nog genoeg te doen dit jaar.
Met vriendelijke groet,
Pieter Parmentier en Aart Oosthoek
 
PS: ook de initiatiefnemers en trekkers weten nog niet altijd van elkaar. Daarom zijn we het Netwerk Ouderen Activiteiten Deventer (NOAD) aan het ontwikkelen.
 

6 oktober

https://www.hetdeventernieuws.nl/2019/10/04/deventer-wijk-colmschate-start-met-buurtconcierge 

Misschien dacht je dat Meerijden Diepenveen inmiddels was doodgebloed.
Maar ik kan je gerust stellen. We werken stug door aan mogelijkheden om de mobiliteit van ouderen te bevorderen.

Zo is er het Netwerk Ouderen Activiteiten Deventer in ontwikkeling en werken we samen met Carinova aan voorzieningen in de wijk. Colmschate is de eerste wijk waar onder de naam Buur&Zo een buurtconciërge aan de slag is gegaan. https://buurenzo.nl 

Dat willen we in Diepenveen ook en we willen bovendien samenwerken met https://www.dagendoen.nl  in Olst omdat ze al veel ervaring hebben met het bevorderen van ouderen activiteiten.

Als je wilt meedenken, bijvoorbeeld over de financiering van h.e.e.a. dan hoor ik het graag Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

01-01-2020

Beste wensen voor dit nieuwe jaar.

We zijn bezig resultaten te boeken. Meer nieuws volgt.